Ydelser

Styrk bundlinien

 • Overblik over din virksomheds økonomi eller din økonomiske/forretningsmæssige situation, så du kan navigere til en bedre bundlinie
 • Hvordan går det reelt?
 • Hvordan kan bundlinien forbedres?

Skatte- og momsrådgivning

 • Undgå topskat, hvis dit forbrug ikke kræver det!
 • Moms- og skattefradrag samt afgiftsgodtgørelse
 • Beskatningsform – spar op i virksomheden til 22%
 • Mest fordelagtig beskatning af løn/personalegode/udbytte i selskabsregi
 • Dødsbobeskatning – minimering af dødsboskat og arveafgifter

Regnskaber, budgetter og analyser

 • Årsregnskaber for virksomheder, både personligt drevne og i selskabsform
 • Privatøkonomi
 • Analyse af privatøkonomi
 • Dødsboopgørelser
 • Budgettering
 • Budgetmateriale til bank, investorer og Vækstfonden m.fl.
 • Finansiering
 • Driftsøkonomi og udarbejdelse af benchmark-analyser.

Iværksættere og køb/salg af virksomheder

 • Rådgivning i bred forstand
 • Køb og salg af virksomhed
 • “Skattefrit” virksomhedssalg eller salg af aktiv, fx ejendom
 • Valg af økonomisystemer mv. (fx bogføringsprogram og lønsystem)
 • Brug af bogføringsprogrammerne e-conomic, Dinero, Uniconta, Microsoft Dynamics C5, SAP Business One, Admind, Multi-regnskab, Regnskab-Plus og Billy
 • Brug af lønsystemerne Danløn og Dataløn
 • Skift til nyt bogføringsprogram eller lønsystem, herunder konvertering af data og bilag
 • Erhvervsservice eller blot ad hoc assistance til bogføring eller periodevis gennemgang af bogføringen.

Revision og gennemgang/review

 • Revision af årsregnskaber og tilskudsregnskaber m.fl.
 • Erklæring om bæredygtighedsrapportering (godkendt bæredygtighedsrevisor)
 • Gennemgang/review af årsregnskaber og perioderegnskaber
 • Kvalitetstjek af bogholderi
 • Forenkling af bogholderi, regnskab og tilhørende forretningsgange.

Altså stort set al økonomisk rådgivning, regnskab, forretningsgange og skat for alle små og mellemstore virksomheder, dog max 200 timer pr. virksomhed pr. år.

Priser pr. 1. oktober 2023

 • Pris for statsautoriseret revisor er sædvanligvis 1.350 kr. + moms pr. time.
 • Pris for øvrige medarbejdere ligger i intervallet 375 – 750 kr. + moms pr. time.
 • Kørsel afregnes med 8 kr. pr. km. Der afregnes ikke for tid brugt til kørsel.
 • Der kan aftales fast honorar for opgaver, hvor tidsforbruget kan estimeres nogenlunde nøjagtigt.

Klar Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab - Nupark 51 - 7500 Holstebro - CVR nr. 35827943 - telefon 69151044 - email hl@klar-revision.dk